Učitavanje

Uslovi korišćenja


Kada koristite naš internet sajt nije dozvoljeno da:

  • Ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja
  • Objavljujete ili prenosite na internet sajt materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim možete inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima
  • Dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u vašem profilu
  • Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljate da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije
  • Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem
  • Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt u cilju njihovog onesposobljavanja
  • Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta

Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova mi Vas možemo sprečiti da koristite ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Mi možemo preduzeti i druge mere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da Vas prijavimo nadležnim državnim organima, pošaljemo upozorenje ili podnesemo tužbu.


Uslovi kupovine


Ovde navedeni uslovi definišu proces plaćanja, naručivanja, isporuke putem kurirske službe, reklamacije i povrata.

1.) Sve cene na sajtu su izražene sa PDV-om i sa DOSTAVOM.
U cilju da kupcima olakšamo kupovinu, Akcijska Roba nudi besplatnu poštarinu na svaku narudžbu bez obzira na obim i cenu.

2.) Proizvodi se naručuju putem korpe ili telefonskim putem. Ukoliko prodavac nema navedeni artikal na lageru, kupac će dobiti obaveštenje putem email-a ili putem telefonskog poziva.

3.) Prodavac zadržava pravo na izmenu cene i nakon što je kupac izvršio kupovinu putem korpe ili telefona. U tom slučaju kupac će biti obavešten o grešci koja je nastala i zadržava pravo da odustane od kupovine.

4.) Akcijska Roba ne odgovara za moguću nastalu štetu u transportu.  

5.) Akcijska Roba drži lager određenih proizvoda kao što su montažne police, aluminijumske merdevine, i još nekih proizvoda koji su sezonski kao što su bazeni, suncobrani, tende i slično.
Ostali artikli se naručuju za poznatog kupca.

6.) Akcijska Roba se trudi da sve informacije o proizvodima budu tačne, kao i slike, ali ne može da garantuje za njihovu ispravnost.
Ne odgovaramo za moguće nastače greške u tekstualnom opisu, dok su slike ilustrativne prirode.

7.) Kupac ima pravo da u roku od četrnaest dana izvrši reklamaciju ukoliko je artikal koji mu je isporučen neispravan ili smatra da artikal ne odgovara opisu. U tom slučaju prodavac ima obavezu da izvrši zamenu proizvoda ili vrati kupcu pun iznos koji je plaćen.

8.) Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. na osnovu zakona o zaštiti potrošača. (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača (u daljem tekstu: Ministar).

9.) Akcijska Roba može da odobri rabat i popust za narudžbe čiji je iznos 150.000,00 dinara ili više.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju na email akcijskaroba@gmail.com ili na telefon 062/965-82-05